13 Mart 2019 17:17
Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm https://t.co/d1tZviVlf0
8 Mart 2019 9:34
28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmî Gazete Özeti https://t.co/0qqMlh3XKh
8 Mart 2019 8:29
Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı – Transit TPS Entegrasyonu https://t.co/R4kLtg3gK0
28 Ekim 2017 9:59
28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/KhVu0tfs6S
27 Ekim 2017 6:56
27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/3k0k8dh4Xr
25 Ekim 2017 9:04
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin TTG Sektörel Projeleri Hk. https://t.co/CRg41zM6ld
24 Ekim 2017 10:13
Tescil ve Onayın Birleştirilmesi ile Bilge Sisteminde Yaratılan Beyannamelerin Bankalara Sunumu Sırasında Yaşanan… https://t.co/M3TEJv5LTB
24 Ekim 2017 9:00
TIR Muayene Onay Programına İlişkin Güncelleme Hk. https://t.co/FyfQW8sZFO
24 Ekim 2017 9:00
Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Hk. https://t.co/HnvjOF5srm
20 Ekim 2017 6:19
20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/3cRyEf37HP
18 Ekim 2017 17:09
2017/13 Sayılı Genelge “İç Genelgeler – Genelge (MGMB-UMGGB-2017/13)” https://t.co/WDpa9gnnIM
17 Ekim 2017 6:24
17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/wHI6J1Ygd1
16 Ekim 2017 8:59
2017/18 Sayılı Genelge “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar” https://t.co/z9o5sRN3bE
16 Ekim 2017 6:55
2017/10 Sayılı Genelge “Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel Müdürlüğü-E-Başvuru” https://t.co/3ynodoZLC3
13 Ekim 2017 9:47
Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi Hak. https://t.co/7stKMspmvc
13 Ekim 2017 6:07
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://t.co/Buq9YZqpAB
12 Ekim 2017 11:26
Transit İle TCGB Arasında Eşya Kodu Kontrolü Hakkında https://t.co/PHsOwr79Fs
10 Ekim 2017 20:45
2017/17 Sayılı Genelge “Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri” https://t.co/xLrqDND6qB
10 Ekim 2017 8:16
2017/12 Sayılı Genelge “İç Genelgeler – Genelge (MGMB-UMGGB-2017/12)” https://t.co/mxNI80a0G0
7 Ekim 2017 12:03
7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/0T3y0bPGKr
7 Ekim 2017 12:03
AQAP GMP İmalat Yeterlilik Tip Onayı Muafiyetleri Hak. https://t.co/OEepgyT8A9
6 Ekim 2017 6:29
2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2) https://t.co/pmAF4sqVf7
1 Ekim 2017 15:59
Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti… https://t.co/6I3haWqjiS
23 Eylül 2017 10:17
23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/0K2yARzxHB
20 Eylül 2017 7:35
Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar https://t.co/ccbraNEOM4
19 Eylül 2017 7:07
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan… https://t.co/uyAsLOGyOp
15 Eylül 2017 10:57
2017/16 Sayılı Genelge “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik” https://t.co/Y7ri7UOIDl
14 Eylül 2017 6:00
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik… https://t.co/SB7iQJsfS9
12 Eylül 2017 9:24
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması” Konulu Yazısı Hak. https://t.co/K7hZb1QH0p
8 Eylül 2017 7:17
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ https://t.co/prbIvQPSph
7 Eylül 2017 6:07
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ https://t.co/3f9iXy6EAT
5 Eylül 2017 7:26
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) https://t.co/G1ZnjwiPPQ
5 Eylül 2017 7:26
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) https://t.co/6SFIACDaXv
5 Eylül 2017 7:20
28 Ağustos 2017 Tarihli ve 30168 Sayılı Resmî Gazete https://t.co/mvXoOpdmp7
25 Ağustos 2017 14:48
NK1 Tespit Koduna İlişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi Hak. https://t.co/iOoHExsqPG