Dış ticaret, gümrük ve bankacılık mevzuatının karmaşıklığı bir yana sürekli değişiklik göstermesi, hukuk hizmetlerinde uzmanlığı ile ilgili mevzuat ile genel hükümleri arasında bağlantı kurabilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Verilen bu hukuk hizmetleri, firmalarımız için aynı zamanda bir güvence olup, konunun kaçakçılık suçlaması boyutuna ulaşmamasının da teminatını oluşturmaktadır.

Medosa Gümrük Müşavirliği olarak hizmet verdiğimiz firmaların gümrük ve dış ticaretle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarını, gümrük, dış ticaret ve vergi alanında en doğru sonuca ulaşabilmesi amacı ile emsal kararları arşivlemektedir. Gümrük idareleri ile hizmet verdiği firmalar arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, idari itiraz veya dava yolunun tüketilebilmesini teminen dijital ortamda takip edilmekte, özellikle idari itiraz ve dava açma süreleri konusunda hizmet verdiği firmalara gerekli uyarıları yapmaktadır.