Tarihçemiz

Gümrük Müşavirliğimiz 1978 yıllından bu yana bilfiil gümrük camiasının içinde bulunan Metin Ergand tarafından Salih Çokuludağ ve Doğan Barutçular’ın ortaklıkları ile 1989 yılında MEDOSA unvanı ile kurulmuştur. Günbegün gelişmekte olan teknolojinin getirisindeki değişim ve yeniliğe açık olan şirketimiz; İSTANBUL’DAKİ tüm gümrük sahalarında oluşturduğu saha kadrosuyla, geniş uzman ve profesyonel ofis kadrosu, kararlı yöneticileri ve sahip olduğu ekipmanlar la, zamanın sektördeki öneminden yola çıkarak edindiği araçlarla sektörün liderleri arasındadır. Gümrüklerle online işlem olanağını sunan Edi programıyla otomasyona dahil olan tüm gümrüklerde tescil işlemlerini ofisten uygulayan firmamız ihracatta da e-birlik sistemine geçişi gerçekleştirerek zaman kaybını minimuma indirmiştir. Firmamız İstanbul dışında, 2007 yılında İZMİR, 2011 yılı sonu itibariyle BURSA şubelerini faaliyete geçirmiş olup sektörde emin adımlarla planladığı liderliği hedeflemektedir. Büyüme stratejisini mutlak müşteri memnuniyeti ve profesyonel hizmete yoğunlaştırmış olan firmamız ihtiyaçlarınız doğrultusunda alışagelmiş iş yönetimi ve uygulamalarını sorgulayan zihniyeti ile en iyi olma yolunda sizlere en kaliteli hizmeti vermek adına sorumluluğun sınırlarını genişletmeyi misyon edinmiştir. Başta ısıtma ve gemi inşa sanayi denizcilik olmak üzere Tekstil, Ambalaj San., Makine, Hırdavat, Otomotiv, ve birçok sektörün gümrük işlemlerinde başarısını ispatlamış olan firmamız uzman danışman kadrosuyla çıkma ihtimali olan tebliğ duyumlarında dahi, müşterilerini birebir haberdar etmeyi ve oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına gerekli çözüm arayışlarını sonuçlandırmayı kendine görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz geleceğimizdir, şirketimiz hizmetlerde istenilen kaliteye ulaşılmasında uygun bir çalışma ortamı yaratılarak her kademedeki personelin mutluluğunun sağlanması ve iş heyecanın artırılmasında çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda çalışan personelin eğitimi yönündeki politikamıza hız verilerek sürekli eğitimlere başlanmış bulunmaktadır. Bunun yanında, şirketimizin uluslararası standartlara ulaşması sonucu sağlanacak gelişmeye paralel olarak personelin sosyo ekonomik refahının artırılması hedeflenmiş bulunmaktadır. Sonuç olarak, kalite yönetim standartları doğrultusunda oluşturulan yönetim sistemi ile zamandan önemli bir tasarruf sağlanarak hizmet verimliliğinin sürekli olarak aratacağına inanılmaktadır. Zaten tasarrufu, verimliliğin artırılması ve kaliteli hizmet üretilmesi doğrultusunda her kademede görev yapan personelin, kendi görev ve yetkileri kapsamında yaptıkları hizmetleri sorgulamasına fırsat verecektir. Bu durum, çalışan tüm personelin fiziksel zihinsel performansının gelişiminde süreklilik sağlayacağı gibi sisteme entegre olmalarını sağlayarak, sıfır hata ile hizmet üretilmesi doğrultusunda motivasyonlarının artmasına imkân verecektir. Biz çalışanla kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimine katılımcı bir yaklaşımla iştirak ederek, tespit edilen hedeflerimize sahip çıkmanın, firmamızın, bizlerin ve de ülkemizin en büyük güvencesi olduğunun bilincindeyiz.

Misyonumuz

Şirketimizin temel kalite stratejisi, Dünya’ da hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli hizmet standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş haline gelmektir. Şirketimizin her kademesinde görev yapan tüm personeli ile birlikte oluşturduğu yönetim sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli gelişime açık dinamik bir yapıya kavuşmaktır. Şirketimizin varoluş nedeni olan kaliteli hizmet aynı zamanda şirketimizin devamlılığı için vazgeçilemez bir prensip olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultudaki temel stratejimiz ise uluslararası standartlarda kaliteli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasıdır.