28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete

28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; TEBLİĞLER —   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11) —   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Read more

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; TEBLİĞLER —  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3) —  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Read more

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. —  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30) —  İthalatta…

Read more

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25)

Read more

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; TEBLİĞLER —   Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) —   Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

Read more

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

Read more

23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan; —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Read more

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan; BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/10692    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10725    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10726    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar TEBLİĞLER —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ…

Read more

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

8 Eylül 2017 Tarihli ve 30174 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Read more

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7 Eylül 2017 Tarihli ve 30173 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Read more