İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul Ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

İHRACAT e-FATURA UYGULAMASINDA GİB / GTB SİSTEMLERİNDE ARIZA-KESİNTİ HALLERİNDE KAĞIT ORTAMDA FATURA ÜZERİNE İŞLEM YAPILABİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ

Read more

Antrepolarda Teminat İşlemleri Hak.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2017 tarih, “Antrepolarda Teminat İşlemleri” konulu yazısı için TIKLAYINIZ

Read more

Referans Fiyat Uygulaması Hak.

Gümrük İdarelerinde Referans Fiyat Uygulamasına ilişkin farklı uygulamalardan kaynaklanan problemler nedeniyle üyelerimizden geri dönüşler almış bulunmaktayız. Konu hakkında yeknesaklığın sağlanması, hatalı uygulamanın önüne geçilmesi nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih, 7714585 sayılı yazılarının açıklayıcı olması nedeniyle duyurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Söz konusu yazı için TIKLAYINIZ

Read more