2017/13 Sayılı Genelge “İç Genelgeler – Genelge (MGMB-UMGGB-2017/13)”

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2017/13 Sayılı Genelge

Ayrıntılar

2017/18 Sayılı Genelge “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar”

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/18 Sayılı Genelge “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar”

Ayrıntılar

2017/10 Sayılı Genelge “Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel Müdürlüğü-E-Başvuru”

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/10 Sayılı Genelge “Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel Müdürlüğü-E-Başvuru”

Ayrıntılar

2017/17 Sayılı Genelge “Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri”

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017/17 Sayılı Genelge “Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri”

Ayrıntılar

2017/12 Sayılı Genelge “İç Genelgeler – Genelge (MGMB-UMGGB-2017/12)”

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2017/12 Sayılı Genelge

Ayrıntılar

GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/11)

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/11)

Ayrıntılar

2017/16 Sayılı Genelge “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik”

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/16 Sayılı Genelge “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik”

Ayrıntılar

İç Genelgeler – Genelge (MGMB-UMGGB-2017/10)

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan Genelge (MGMB-UMGGB-2017/10) için TIKLAYINIZ

Ayrıntılar

2017/9 Sayılı Genelge “İç Genelgeler”

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2017/9 Sayılı Genelge “İç Genelgeler”

Ayrıntılar

2017/8 Sayılı Genelge “TPS-SBİF-5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.”

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/8 Sayılı Genelge “TPS-SBİF-5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.”

Ayrıntılar