• Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
• Dış Ticaret ve Gümrük mevzuatı konularında yayınlar hazırlamak
• Hizmet içi Eğitim Programları ile Workshop ve Seminerler düzenlemek
• Üçgen Trafik ve diğer Ekonomik Etkili Rejimler danışmanlığı
• Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve kapatmak
• İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi çıkartılması