28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
–– İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796) İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 797)  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)