Güvenilirlik

%100 Güven

Güvenilir olmak, kişiler için olduğu kadar kurumlar için de güç kazanılan önemli bir değerdir. Güvenilir olabilmek, uzun bir zaman içinde elde edilebilen, ancak çok kısa sürede yitirilebilen bir değerdir.

Sorunsuzluk

Her zaman en az problem

Bir işlemin gerçekleştirilme süreci ve sonrası … Sektörümüzdeki en önemli ve belirleyici kriterlerden biri olan hızlı hizmetten daha önemlisi Sorunsuz ve hızlı hizmeti bir arada verebilmektir. Sorunsuz iş sadece yapıldığı dönemi değil, sonrasını da kapsar.

Hızlı ve Kaliteli Hizmet

Zamanınız değerlidir

Her geçen saniyede dünya ticaretininde daha değerli hale geldiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle gelişen teknolojinin sağlamış olduğu tüm imkanları, vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini ve hızlını arttırmak amacıyla şirketimiz bünyesinde kullanmaktayız.

• Şirket kuruluşunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
(aslı veya noter onaylı sureti)

• Şirket yetkilerinin imza örneklerinin bulunduğu imza sürküleri.
(asıl veya noter onaylı)

• Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet yazısı.(asıl veya noter onaylı)

• Vekaletname
(aslı veya noter onaylı)

• Ticaret Sanayi odasından alınacak Oda Sicil Kayıt Sureti
(asıl veya noter onaylı)

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ile ilgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret

Dış Ticaret ile ilgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

Mevzuat ile ilgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.