20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. —  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30) —  İthalatta…

Read more

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; TEBLİĞLER —   Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) —   Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

Read more

23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan; —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Read more

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan; BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/10692    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10725    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10726    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar TEBLİĞLER —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ…

Read more