28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete

28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete’ yayınlanan; BAKANLAR KURULU KARARLARI: 2017/10439  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10441  Petrol İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine ve Diğer İthal Vergisi ve Resimlerine Tabi Tutulması ile 12/12/1986 Tarihli ve 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 2017/10467 …

Read more