Referans Fiyat Uygulaması Hak.

Gümrük İdarelerinde Referans Fiyat Uygulamasına ilişkin farklı uygulamalardan kaynaklanan problemler nedeniyle üyelerimizden geri dönüşler almış bulunmaktayız. Konu hakkında yeknesaklığın sağlanması, hatalı uygulamanın önüne geçilmesi nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih, 7714585 sayılı yazılarının açıklayıcı olması nedeniyle duyurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Söz konusu yazı için TIKLAYINIZ

Read more