İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

1 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/6) Ekonomi Bakanlığından: 01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı R.G  824 Üretici Belgesi ibrazına ilişkin Tebliğ 2002/1 G.G.T.(Serbest Dolaşıma Giriş) Seri no 3 Tasarruflu Yazılar             15080             222465   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

Read more