16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete

16 Eylül 2017 Tarihli ve 30182 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan; BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/10692    Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10725    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10726    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar TEBLİĞLER —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ…

Read more

17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete

17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları: 2017/10561        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10580        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2017/10585        Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10630        Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Read more

8 Ağustos 2017 Tarihli ve 30148 Sayılı Resmî Gazete

8 Ağustos 2017 Tarihli ve 30148 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Read more

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler ilişikte yer almaktadır. BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/10340   Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10346   Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/10347   Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi…

Read more